Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Analiza prośrodowiskowa wyrobu i propozycja jego udoskonalenia z wykorzystaniem narzędzia informatycznego

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • life cycle management
  • narzędzia i metody ekoprojektowania
  • ocenav ekologiczna wyrobu
  • ecodesign pilot
Pages (from - to)

701 - 712

Book

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.