Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2

Editors

Year of publication

2016

Publication language

polish

Place

Opole, Polska

Publisher name

Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją

Date of publication

2016

ISBN

978-83-941281-0-4

Chapters
Ocena systemu pomiarowego dla cech niemierzalnych z zastosowaniem współczynników Kappa Cohen’a i AC1 Gwet’a (p. 196-205)
Proces wdrażania do pracy osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu na stanowisku kontroli (p. 286-299)
Świadomość prośrodowiskowa sektora MSP na podstawie realizacji projektu „Wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego” (p. 461-471)
Treść i charakter pracy jako źródło ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy - na przykładzie przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej (p. 483-492)
Analiza prośrodowiskowa wyrobu i propozycja jego udoskonalenia z wykorzystaniem narzędzia informatycznego (p. 701-712)
Wsparcie IT dla Kaizen (p. 769-779)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.