Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Miejsce

Opole, Polska

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją

Data opublikowania

2016

ISBN

978-83-941281-0-4

Rozdziały
Ocena systemu pomiarowego dla cech niemierzalnych z zastosowaniem współczynników Kappa Cohen’a i AC1 Gwet’a (s. 196-205)
Proces wdrażania do pracy osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu na stanowisku kontroli (s. 286-299)
Świadomość prośrodowiskowa sektora MSP na podstawie realizacji projektu „Wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego” (s. 461-471)
Treść i charakter pracy jako źródło ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy - na przykładzie przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej (s. 483-492)
Analiza prośrodowiskowa wyrobu i propozycja jego udoskonalenia z wykorzystaniem narzędzia informatycznego (s. 701-712)
Wsparcie IT dla Kaizen (s. 769-779)