Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Exergy based computer tool for evaluation of groundwater intake system

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • energy usage ewaluation
  • exergy
  • computer modelling of water distribution system
Książka

Proceedings of the Water Ideas 2016

Zaprezentowany na

Intelligent Distribution for Efficient and Affordable Supplies, 19-21.10.2016, Bologna, Italy