Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Arkana polityki rachunkowości a działalność deweloperska

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • polityka rachunkowości
  • ksr 7
  • krajowy standard rachunkowości 7 "zmiany zasad (polityki) rachunkowości"
  • krajowy standard rachunkowości 8 "działalność deweloperska"
  • ksr 8
  • ustawa o rachunkowości
  • międzynarodowy standard rachunkowości 8
  • msr 8
Strony (od-do)

68 - 78

Książka

Bezpieczeństwo w środowisku człowieka : monografia