Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza dynamiczna konstrukcji z tłumikami z niedokładnie określonymi parametrami projektowymi

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Dynamic analysis of frame with dampers with uncertain design parameters

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Rocznik: 2016 | Tom: T. 33 | Numer: z. 63, nr 1/I

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • charakterystyki dynamiczne
  • analiza interwałowa
  • modele tłumików
  • tłumienie pasywne
Strony (od-do)

439 - 446

DOI

10.7862/rb.2016.52

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

9

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9