Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Mathematical Simulation of Temperature and Heat Flow Distribution While Coating by the Plasma Spray

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • mathematical model
  • fourier method
  • numerical technique
  • plasma spray
  • electrical discharge
  • liquid cathode
  • bottom layer
  • intermediate layer
  • heat flow
Strony (od-do)

126 - 132

Książka

Inteligentne technologie w kształtowaniu powierzchni : monografia