Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Właściwości termofizyczne powietrza i wody przeznaczone do obliczeń przepływów i wymiany ciepła

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Wydanie

wyd. 2 popr. i uzup.

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2015

Liczba stron

164

ISBN

978-83-7775-389-7

Katalog

xx003516141