Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Kierunki rozwoju ekoenergetyki w polskim rolnictwie : monografia

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Kraków, Poland

Wydawca

Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej w Krakowie

Data opublikowania

2014

Liczba stron

126

ISBN

978-83-64377-06-8

Katalog

to2015785588