Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Transport ziarna rurociągiem pneumatycznym z wykorzystaniem wielostopniowych osiowych wzmacniaczy strumienia powietrza

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Grain transport processes by means of pneumatic pipeline using multi-stage axial air flow amplifiers

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna

Rocznik: 2015 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ziarno
  • transport pneumatyczny
  • przenośniki pneumatyczne
  • wzmacniacz strumienia powietrza
  • stanowiska badawcze
Strony (od-do)

17 - 18

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6