Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Pogranicza wymiar publiczny : monografia

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań - Gorzów Wielkopolski, Polska

Wydawca

Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych

Data opublikowania

2016

Liczba stron

232

ISBN

978-83-64249-42-6

Rozdziały
Neurolingwistyka w zarządzaniu personelem (s. 193-215)
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości rolnej (s. 216-232)