Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Wybrane aspekty mezo i mikrokonkurencyjności

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] pracownik

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Gdańsk, Poland

Wydawca

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

Data opublikowania

2015

Liczba stron

177

ISBN

978-83-62197-61-3