Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Simplified model of Switched Reluctance Motor for real-time calculations

Authors

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

PL Model matematyczny silnika reluktancyjnego przełączalnego przeznaczony do obliczeń w czasie rzeczywistym

Year of publication

2016

Published in

Przegląd Elektrotechniczny

Journal year: 2016 | Journal volume: R. 92 | Journal number: nr 7

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
 • modeling
 • srm
 • switched reluctance motor
 • electric drive
 • nonlinear approximation
 • real-time systems
PL
 • modelowanie
 • SRM
 • silnik reluktancyjny przełączalny
 • napęd elektryczny
 • aproksymacja nieliniowa
 • systemy czasu rzeczywistego
Abstract

EN The purpose of the paper is to show a new approach for three phase, 12/8 poles SRM modeling. It was assumed that the model need to fulfill a general principles of electromagnetic energy conversion, has simple structure for fast computation and has possibility to invert for control system synthesis. The main idea bases on the replacing the non-linear flux linkage function of two variables on the product of two nonlinear functions of one variable. The analytical basis and corresponding formulas are shown in details. Two different approaches for derivation of the electromagnetic torque generation formulas are presented. The motor model implemented in the Matlab/Simulink packet is described. Simulation results with the experimental waveforms are compared what confirmed agreement of model with real object. Comparison bases on the current waveforms of three phases in selected operation points. The paper presents the way of conversion of nonlinearity from 2D arrays to the analytical form of approximated functions with only 4 parameters. Presented in the article simple, nonlinear model of SRM gives an opportunity to use in real time control systems and is dedicated for model adaptive reference structures (MRAS). The MRAS structure can be evaluated for fault detection system (FDS) and fault tolerant control (FTC) purposes.

PL W artykule przedstawiono oryginalne podejście do modelowania silnika reluktancyjnego przełączalnego. W przykładzie wzięto pod uwagę popularną konstrukcję trójpasmową o strukturze biegunów 12/8. Założono zgodność z zasadami przetwarzania energii elektromagnetycznej, prostą konstrukcję oraz zdolność do odwrócenia na potrzeby syntezy toru sterowania. Idea bazuje na zastąpieniu nieliniowej, sprzężonej funkcji dwóch zmiennych strumienia magnetycznego na wynik mnożenia dwóch funkcji jednej zmiennej. Przedstawiono podstawy analityczne idei oraz jej szczegółowe wyprowadzenia. Opisano zaimplementowany model w pakiecie Matlab/Simulink oraz wyniki badania jego zbieżności z eksperymentem w wybranych punktach pracy. Funkcje nieliniowe stablicowane w procesie wstępnej identyfikacji maszyny zostają zastąpione aproksymacjami analitycznymi z sumaryczną liczbą tylko czterech parametrów. Taki analityczny model daje się łatwo odwrócić, jego obliczenia są efektywne, a same parametry dają się stroić w procesie adaptacji do modelu rzeczywistego. Przedstawiona idea zastosowana w strukturze z modelem referencyjnym pozwala na rozwinięcie o blok funkcjonalny detekcji uszkodzeń (ang. Fault Detection System) oraz samego sterownia odpornego na awarię (ang. Fault Tolerant Control).

Pages (from - to)

19 - 23

DOI

10.15199/48.2016.07.03

URL

http://pe.org.pl/abstract_pl.php?nid=9917

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

czasopismo hybrydowe

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

14

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.