Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Kryteria zrównoważonego rozwoju w eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2015

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • zrównoważony rozwój
  • system wodociągowy
  • sterowanie
  • ujęcie wody
Pages (from - to)

59 - 73

Book

Innowacyjność, kreatywność i rozwój : budownictwo a środowisko

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.