Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Innowacyjność, kreatywność i rozwój : budownictwo a środowisko

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu

Data opublikowania

2015

Liczba stron

168

ISBN

978-83-931503-6-6

Rozdziały
Automatyzacja i budynki inteligentne jako przyszłość budownictwa (s. 11-25)
Kryteria zrównoważonego rozwoju w eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę (s. 59-73)
Wpływ wybranych parametrów na zachowanie i czas odporności ogniowej słupów zespolonych z rur okrągłych wypełnionych betonem (s. 77-91)
Zabezpieczenie ogniochronne połączonych elementów konstrukcji stalowych różniących się temperaturą krytyczną (s. 109-119)
Ocena nośności nowych łączników do aluminiowo-betonowych zespolonych konstrukcji (s. 133-145)
Moment krytyczny dwuteowej belki swobodnie podpartej (s. 159-168)