Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Innowacyjność, kreatywność i rozwój : budownictwo a środowisko

Editors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2015

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Poznań, Poland

Publisher name

Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu

Date of publication

2015

Number of pages

168

ISBN

978-83-931503-6-6

Chapters
Automatyzacja i budynki inteligentne jako przyszłość budownictwa (p. 11-25)
Kryteria zrównoważonego rozwoju w eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę (p. 59-73)
Wpływ wybranych parametrów na zachowanie i czas odporności ogniowej słupów zespolonych z rur okrągłych wypełnionych betonem (p. 77-91)
Zabezpieczenie ogniochronne połączonych elementów konstrukcji stalowych różniących się temperaturą krytyczną (p. 109-119)
Ocena nośności nowych łączników do aluminiowo-betonowych zespolonych konstrukcji (p. 133-145)
Moment krytyczny dwuteowej belki swobodnie podpartej (p. 159-168)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.