Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

In vitro biocompatibility of anodized titanium with deposited silver nanodendrites

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Journal of Materials Science

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 51 | Numer: no. 11

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

5259 - 5270

DOI

10.1007/s10853-016-9829-3

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

30

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30

Impact Factor

2,599