Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

XLII Zjazd Fizyków Polskich, Poznań, 8-13 września 2013

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN 42nd General Meeting of Polish Physicists, Poznan, September 8th-13th, 2013

Rok publikacji

2013

Typ książki

książka abstraktów

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

265

ISBN

978-83-936586-0-2

Rozdziały
Konferencja

XLII Zjazd Fizyków Polskich, 8-13.09.2013, Poznań, Poland