Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Safety in the environment of the work : monograph

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Bezopasnost' v srede raboty : monografiâ

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

rosyjski

Miejsce

Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska

Wydawca

Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych

Data opublikowania

2015

Liczba stron

156

ISBN

978-83-64249-26-6

Katalog

xx003543609

Rozdziały
The technical safety when assembling products (s. 68-71)
Increasing the safety of assembly, the application of advanced tools for the preparation of the a new project (s. 77-84)
Economical evaluation of products for the safety during assembly (s. 85-89)