Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Identification of the production working time losses : monograph

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Poznan, Poland

Wydawca

Publishing House of Poznan University of Technology

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

108

ISBN

978-83-7775-348-4

Katalog

xx003388438