Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Komputerowe stanowisko pomiarowe do rejestracji sygnału elektrycznego z mięśni

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Computer measurement system for the registration of a muscle electrical signal

Year of publication

2016

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2016 | Journal number: Issue 88

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • stanowisko pomiarowe
  • sygnał elektromiograficzny
  • karta DAQ
Abstract

PL Praca zawiera opis komputerowego stanowiska pomiarowego, w którym do pozyskania sygnału elektrycznego z mięśni wykorzystano elektrody powierzchniowe. Do wzmocnienia sygnału z elektrod zastosowano wzmacniacz instrumentalny. Następnie w torze sygnałowym użyty został filtr dolnoprzepustowy i karta pomiarowa DAQ. Sterowanie z poziomu komputera zostało zrealizowane z zastosowaniem magistrali USB. Do obsługi stanowiska oraz przetwarzania pozyskanych danych napisany został program w języku graficznym. Przeprowadzono wielokrotne pomiary testowe w stanie spoczynku i aktywności mięśni a przykładowe wyniki zostały zamieszczone w pracy. Zakłada się, że wykonane komputerowe stanowisko pomiarowe zostanie przeznaczone na cele dydaktyczne w zakresie nieinwazyjnych biopomiarów.

EN The article includes the description of the computer measurement station, in which the surface electrodes were used to obtain the electrical signal from the muscle. The instrumental amplifier was used to amplify the signal from the electrodes. Then, in the signal path the low-pass filter and the measuring card DAQ were used. The computer controlling was realized by using the USB bus. The program was written in the graphic language to handle the position and the processing of acquired data. The multiple measurement tests at rest and the muscle activity were carried out and the sample results were included in the article. It is assumed that the made measurement station will be used for the educational purposes in the field of the non-invasive biomeasurements.

Pages (from - to)

47 - 55

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2016, 18-19.04.2016, Poznan, Poland

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.