Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Geochronology and geochemistry of the Staré Mĕsto granitoids, the Sudetes

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

39 - 39

Książka

14th Meeting of the Central European Tectonic Groups, 21th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, CETeG 2016, Predná Hora, Slovakia, April 28 - May 1, 2016 : abstract volume

Zaprezentowany na

21th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, 28.04.2016 - 01.05.2016, Predná Hora, Slovac Republic