Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Kształtowanie przesiadek w miejskim transporcie zbiorowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Shaping transfers in urban public transport

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • transport zbiorowy
  • węzeł przesiadkowy
  • metoda oceny wskaźnikowej
Strony (od-do)

279 - 290

Książka

Celowość, efektywność i skuteczność projektu transportowego "Logika interwencji" : X Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego"

Zaprezentowany na

X konferencja naukowo-techniczna z cyklu: "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego", 17-19.06.2015, Rosnówko,Poznań, Polska