Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Celowość, efektywność i skuteczność projektu transportowego "Logika interwencji" : X Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego"

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Poznaniu

Data opublikowania

2015

ISBN

978-83-61091-67-7

Rozdziały
Transformacja modelu makroskopowego do mikroskopowego, wieloagentowego modelu symulacyjnego w zakresie transportu publicznego (s. 129-140)
Uwarunkowania uruchomienia pierwszego etapu realizacji poznańskiej kolei metropolitalnej (s. 155-168)
Jakość stacji i przystanków w aglomeracji poznańskiej (s. 169-182)
Model matematyczny optymalizacji rozkładu jazdy z uwzględnieniem synchronizacji pociągów (s. 183-194)
Regionalne plany zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego a lokalny transport publiczny (s. 195-205)
Wpływ integracji transportu na wielkości potoków pasażerskich na przykładzie gminy Rokietnica (s. 207-218)
Model optymalizacyjny synchronizacji linii tramwajowych (s. 269-278)
Kształtowanie przesiadek w miejskim transporcie zbiorowym (s. 279-290)
Dostosowywanie dróg do limitów przepustowości wyznaczanych przez skrzyżowania krytyczne (s. 305-320)
Funkcja drogi a jej klasa techniczna (s. 619-630)
Konferencja

X konferencja naukowo-techniczna z cyklu: "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego", 17-19.06.2015, Rosnówko,Poznań, Polska