Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza relacji zachodzących między etapem w zawodowym cyklu życia pracownika a etapem w rozwoju przedsiębiorstwa

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Logistyka

Rocznik: 2015 | Numer: nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

251 - 255

Uwagi

CD1