Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Crystal and magnetic structures in cement

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

angielski

Książka

10th International Conference of Polish Society for Crystal Growth : Abstract Book

Zaprezentowany na

10th International Conference of Polish Society for Crystal Growth, 16-21.10.2016, Zakopane, Poland