Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Innowacyjność jako narzędzie kształtowania przewagi konkurencyjnej regionów turystycznych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Innovativeness as a Tool of Shaping Competitive Advantage of Tourist Regions

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Handel Wewnętrzny

Rocznik: 2014 | Numer: nr 6(353)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

221 - 227

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12