Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Geosyntetyki – przegląd materiałów wzmacniających podłoże o słabych parametrach geotechnicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Geosynthetics – a review of reinforcing materials substrate with poor geotechnical parameters

Year of publication

2016

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2016 | Journal number: nr 22

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • fundamenty
  • wzmacnianie
  • parametry geotechniczne podłoża gruntowego
  • grunty spoiste
  • geosyntetyki
  • polimery
  • odkształcenia
  • naprężenia
Abstract

PL Podczas projektowania obiektów drogowych lub kubaturowych, zdarza się, że analizowane podłoże, na którym mamy posadowić fundament, okazuje się podłożem o słabych parametrach geotechnicznych. Niejednokrotnie także zmuszeni jesteśmy realizować inwestycję na gruntach spoistych (np. piasek gliniasty, glina, ił, etc.) lub organicznych (np. namuły, torfy, gytie, etc.). W związku z tym, obok innych metod wzmacniania podłoża, stosowane są zbrojenia gruntu wykonane z materiałów geosynte tycznych. W poniższym artykule dokonano przeglądu najczęściej stosowanych geosyntety ków, takich jak: geomembrana, geowłóknina, geotkanina, geosiatka i geosyntetyk komórkowy. Przedstawiono także najpopularniejsze surowce, z których produkowane są geosyntetyki. Omówione zostały polimery: aramid, poliamid (PA), poliwinyloalkohol (PVA), poliester (PES), polietylen (PE) i polipropylen (PP). Na koniec omówiono zależności naprężeń zachodzących w geosyntetyku do skali odkształcenia. Przedyskutowano również istotę odkształceń początkowych (w czasie 0 sekund obciążenia) i odkształceń zachodzących przy długotrwałym obciążeniu.

EN Analyzing subsoil during the completion of the investment we are increasingly confronted with soils with poor geotechnical parameters. We are also forced to do the implementation on cohesive soils (eg. clay, till etc.) or organic soils. Therefore earth reinforcement made of geosynthetic materials are used. Therefore geosynthetic materials are used for earth reinforcement. This article focuses on the most commonly used geosynthetics, such as geomembrane, geotextiles, geogrid, etc. The rest of this paper presents the most popular polymers for the production of geosynthetics. The object of discussion were the polymers: aramid, polyamide (PA), polyvinylalcohol (PVA), polyester (PES), polyethylene (PE) and polypropylene (PP). Finally, the publication shows the dependence of stress on strain. The article shows how important are strain on load in first moment (in the 0 second) and strain during long-time load.

Pages (from - to)

93 - 104

DOI

10.21008/j.1897-4007.2016.22.07

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.