Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

O ortotropowych płytach mostowych wykonanych z prefabrykowanych strunobetonowych dźwigarów i betonu wypełniającego wolne przestrzenie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

181 - 194

Książka

Księga jubileuszowa : jubileusz 90-lecia urodzin profesora Andrzeja Ryżyńskiego