Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

O ortotropowych płytach mostowych wykonanych z prefabrykowanych strunobetonowych dźwigarów i betonu wypełniającego wolne przestrzenie

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

181 - 194

Book

Księga jubileuszowa : jubileusz 90-lecia urodzin profesora Andrzeja Ryżyńskiego

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.