Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Księga jubileuszowa : jubileusz 90-lecia urodzin profesora Andrzeja Ryżyńskiego

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2016

Liczba stron

257

ISBN

978-83-7775-419-1

Rozdziały
Wpływ temperatury na plastyczną redystrybucję momentów w belkach żelbetowych (s. 133-146)
Zaskakujące zakończenie historii starego mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu (s. 171-179)
O ortotropowych płytach mostowych wykonanych z prefabrykowanych strunobetonowych dźwigarów i betonu wypełniającego wolne przestrzenie (s. 181-194)