Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Profile design of noncircular belt pulleys

Autorzy

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Matematyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Journal of Theoretical and Applied Mechanics

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 54 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • reverse engineering
  • tooth profile
  • numerical modelling
Strony (od-do)

561 - 570

DOI

10.15632/jtam-pl.54.2.561

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15

Impact Factor

0,683