Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ocena poziomu edukacji w zakresie ergonomii na polskich uczelniach wyższych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The assessment of the level of teaching ergonomics on Polish universities

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Rocznik: 2015 | Tom: t. 27 | Numer: nr 2-3

Typ artykułu ---
Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ergonomia
  • uczelnie wyższe
  • edukacja ergonomiczna
Strony (od-do)

107 - 121

Punktacja MNiSW / czasopismo

9

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9