Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Proceedings of Stability of Structures XIV-th Symposium

Rok publikacji

2015

Wydawca

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Łódzka

Data opublikowania

2015

ISBN

83-914019-8-7

Rozdziały
Distortional instability of axially loaded cold rolled sigma profiles (s. 99-100)
Wpływ niestateczności lokalnej na sztywność w konstrukcjach blachownicowych (s. 105-106)
Buckling and vibrations of seven-layer beam with crosswise corrugated main core - numerical study (s. 121-122)
Buckling and vibrations of sandwich beam with variable mechanical properties of the core (s. 123-124)
Konferencja

The Stability of Structures 14th Symposium, 8-12.06.2015, Poland, Poland