Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Distortional instability of axially loaded cold rolled sigma profiles

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ E ] pracownik emerytowany

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

99 - 100

Książka

Proceedings of Stability of Structures XIV-th Symposium

Zaprezentowany na

The Stability of Structures 14th Symposium, 8-12.06.2015, Poland, Poland