Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Comparison of different approaches in the Trefftz method for analysis of fluid flow between regular bundles of cylindrical fibres

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Journal of Physics: Conference Series

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 760

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

012019-1 - 012019-8

DOI

10.1088/1742-6596/760/1/012019

Uwagi

Article Number: 012019

Zaprezentowany na

XXII Fluid Mechanics Conference (KKMP2016), 11-14.09.2016, Bełchatów, Polska

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

1 miesiąc po opublikowaniu

Publikacja indeksowana w

WoS (15)