Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Water-Induced, Spin-Dependent Defects on the Silicon (001) Surface

Autorzy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Journal of Physical Chemistry C

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 119 | Numer: no. 21

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

11612 - 11618

DOI

10.1021/acs.jpcc.5b01493

Punktacja MNiSW / czasopismo

35

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35

Impact Factor

4,509