Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2015 roku

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Język publikacji

polski

Miejsce

Wrocław, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg Oddział we Wrocławiu

Data opublikowania

2015

ISBN

978-83-63626-03-7

Opublikowano w

Seria: Zastosowania Ergonomii

Rozdziały
Ergonomia w ujęciu mikro, mezo i makro (s. 13-21)
Analiza przeciążeń układu mięśniowo-szkieletowego kończyny górnej u zawodowych skrzypków (s. 127-134)