Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Ergonomia w ujęciu mikro, mezo i makro

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

13 - 21

Książka

Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2015 roku