Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Kompozyty cementowe o zwiększonej odporności radiacyjnej: wpływ metalicznego renu na wybrane cechy matrycy cementowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Ochrona przed Korozją

Rocznik: 2016 | Numer: nr 1s/A

Typ artykułu

abstrakt

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

3 - 4

Zaprezentowany na

I Konferencja Naukowo-Techniczna Chem-Bud 2016 - Chemia w Budownictwie, 12-14.01.2016, Bronisławów, Polska

Punktacja MNiSW / czasopismo

12

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12