Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Wykorzystanie alternatywnych cieczy elektroizolacyjnych w kontekście minimalizacji zagrożenia pożarowego transformatorów energetycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2016

Published in

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Journal year: 2016 | Journal number: nr 1(30)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Abstract

PL W artykule przeanalizowano ciecze elektroizolacyjne, wykorzystywane jako izolacja w transformatorach energetycznych, pod względem bezpieczeństwa pożarowego transformatorów. Analizowanymi cieczami były olej mineralny oraz alternatywne ciecze elektroizolacyjne, do których zalicza się estry syntetyczne oraz estry naturalne. Przedstawione ciecze porównano pod względem minimalizacji zagrożenia pożarowego oraz skutków związanych z awarią transformatora i wyciekiem cieczy elektroizolacyjnej. Przedstawiony został również wpływ poszczególnych cieczy elektroizolacyjnych na środowisko naturalne.

EN The article analyzes insulating liquids used as insulation in power transformers in terms of fire safety of these transformers. Analyzed liquids were mineral oil and alternative insulating liquids, which include synthetic esters and natural esters. Presented liquids were compared in terms of minimizing fire hazard and consequences associated with the failure of transformer and the leakage of insulating liquid. The influence of individual insulating liquids on the environment was also presented.

Pages (from - to)

857 - 865

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/3._technika.pdf#page=76

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

9

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.