Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Method and algorithm of automatic estimation of road surface type for variable damping control

Autorzy

[ 1 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 148

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1 - 11

DOI

10.1088/1757-899X/148/1/012028

Zaprezentowany na

Scientific Conference on Automotive Vehicles and Combustion Engines (KONMOT 2016), 22-23.09.2016, Cracow, Poland

Publikacja indeksowana w

WoS (15)