Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Grzegorz Ślaski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Konstrukcji Maszyn

E-mail

grzegorz.slaski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 22

ORCID

0000-0002-6011-6625

ResearcherID

AAB-7052-2019

Google Scholar

WfQ9e00AAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (23)

Rozdziały (3)

Raporty (3)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (107)

Recenzje prac dyplomowych (83)