Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Simulation research on a new effective cooling system of injection mold

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1816 - 1822

Uwagi

CD

Książka

Insights and Innovations in Structural Engineering, Mechanics and Computation : proceedings of the Sixth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, 5-7 September 2016, Cape Town, South Africa

Zaprezentowany na

6th International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation SEMC 2016, 5-7.09.2016, Cape Town, South Africa