Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Materiały Konferencyjne Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, V edycja

Rok publikacji

2014

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-63058-38-8

Uwagi

CD

Rozdziały
Zastosowanie metody DEA w analizie względnej produktywności zarządzania funduszami inwestycyjnymi (s. 116-122)
Konferencja

Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągięcia Polskiej Nauki, Kraków, Poland