Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Zastosowanie metody DEA w analizie względnej produktywności zarządzania funduszami inwestycyjnymi

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

116 - 122

Książka

Materiały Konferencyjne Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, V edycja

Zaprezentowany na

Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągięcia Polskiej Nauki, Kraków, Poland