Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Sclero-topometry in superficial wear and metal processing of ductile cast iron at boundary lubrication. Application to tribological valorization of waste oil

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Key Engineering Materials

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 554-557

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • sclero-topometry
  • waste oil
  • scratch
  • cast iron
  • oil revalorization
  • plastic deformation
Strony (od-do)

858 - 865

DOI

10.4028/www.scientific.net/KEM.554-557.858

Zaprezentowany na

16th ESAFORM Conference on Material Forming (ESAFORM 2013), 22-24.04.2013, Aveiro, Portugal

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8

Publikacja indeksowana w

WoS (10)