Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Zenon Ignaszak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

zenon.ignaszak@put.poznan.pl

ResearcherID

L-9250-2014

Artykuły (24)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)