Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Zenon Ignaszak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

zenon.ignaszak@put.poznan.pl

ResearcherID

L-9250-2014

Artykuły (24)

Rozdziały (7)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)

Promotorstwo prac dyplomowych (30)

Recenzje prac dyplomowych (19)

Wyniki (2)