Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Ocena parametrów użytkowych wybranych źródeł światła – zamienników tradycyjnych żarówek

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Evaluation of operational parameters of light sources for general lighting

Year of publication

2016

Published in

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Journal year: 2016 | Journal number: nr 11

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • diody elektroluminescencyjne (LED)
  • parametry fotometryczne
  • kolorymetryczne i elektryczne źródeł światła
  • zamienniki żarówek
  • źródła światła do użytku domowego
EN
  • bulb replacement
  • colorimetric and electric parameters of light sources
  • light-emitting diode (LED)
  • light sources for households
  • photometric
Abstract

PL W artykule opisano wyniki badań, na podstawie których wyznaczono i oceniono podstawowe parametry fotometryczne, kolorymetryczne i elektryczne wybranych, ogólnodostępnych źródeł światła, które były zamiennikami tradycyjnej żarówki o mocy 60 W. Zbadano jedną żarówkę halogenową, trzy świetlówki kompaktowe oraz jedenaście źródeł LED. Generalnie stwierdzono, że w większości przypadków, zwłaszcza źródeł markowych producentów, parametry zmierzone i obliczone w niewielkim stopniu różnią się od deklarowanych od producentów. Najkorzystniejszym zamiennikiem żarówek tradycyjnych są źródła LED, zarówno ze względu na swoje parametry użytkowe, jak i cenę, porównywalną z ceną świetlówek kompaktowych, a w niektórych przypadkach nawet niższą.

EN This article presents test results, which were used in defining and evaluating basic photometric, colorimetric and electric parameters of selected, widely available light sources equivalent to a traditional incandescent 60-Watt light bulb. One halogen light bulb, three compact fluorescent lamps and eleven LED light sources were tested. In most cases (in brand name products, in particular) the measured and calculated parameters differ from values declared by manufacturers only to a small degree. LED sources prove to be the most beneficial substitute for traditional light bulbs, considering both their operational parameters and their price, which is comparable with the price of compact fluorescent lamps or, in some instances, even lower.

Pages (from - to)

11 - 15

DOI

10.5604/01377043.1224318

URL

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/80589/2017052915530&BP_11_2016_11_15.pdf

Ministry points / journal

7

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.