Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Małgorzata Zalesińska

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

malgorzata.zalesinska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 98

PBN ID

1481450

ResearcherID

F-8238-2014

ORCID

0000-0002-7480-586X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Rozdziały (15)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS