Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

44 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : streszczenia referatów, Wisła, 19-22.10.2015

Rok publikacji

2015

Wydawca

PTBNiDT

Data opublikowania

2015

Rozdziały
Zastosowanie badań nieniszczących w budowie i eksploatacji pojazdów samochodowych (s. 1-12)
Wykorzystanie metod nieniszczących do oceny połączeń klejowych stosowanych w budowie nowoczesnych pojazdów szynowych (s. 20)
Zastosowanie kamery termowizyjnej w badaniach nieniszczących wybranych elementów kolejowego układu hamulcowego (s. 21)
Konferencja

44 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, 19-22.10.2015, Wisła, Polska