Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Zastosowanie kamery termowizyjnej w badaniach nieniszczących wybranych elementów kolejowego układu hamulcowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kamera termowizyjna
  • hamulec tarczowy
  • pojazdy szynowe
Strony (od-do)

21 - 21

Książka

44 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : streszczenia referatów, Wisła, 19-22.10.2015

Zaprezentowany na

44 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, 19-22.10.2015, Wisła, Polska