Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Pilot Study of Greenhouse Gases and Ammonia Emissions from Naturally Ventilated Barns for Dairy Cows

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Polish Journal of Environmental Studies

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 25 | Numer: no. 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • emmision
  • ammonia
  • greenhouse gases
  • dairy cow
Strony (od-do)

1 - 10

DOI

10.15244/pjoes/63660

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15

Impact Factor

0,793